Raspisan konkurs za izdavačku djelatnost

Sekretarijat za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg-Novi raspisao je Konkurs za raspodjelu sredstava iz Budžeta Opštine Herceg Novi opredjeljenih za izdavačku djelatnost u 2020. godini.

Prijave sa propratnom dokumentacijom i projektnom formom podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa. O dostavljenim urednim prijavama odlučivaće komisija formirana od strane Sekretarijata za kulturu i obrazovanje u roku od 30 dana od dana zaključivanja konkursa.

Podsjećamo, lokalna uprava je u prethodnoj godini podržala štampanje i promociju više od deset različitih publikacija, među kojima se kao kapitalno izdvaja djelo autora Radojice Pavićevića “Fortifikacije Osmanskog carstva u Crnoj Gori”.

Sredstva koja će se budžetom Opštine za 2020. godinu obezbijediti za izdavačku djelatnost, raspodjeljuju se prvenstveno projektima koji na najbolji način ispunjavaju sljedeće kriterijume: umjetnički kvalitet i značaj za razvoj kulture, reference realizatora, doprinos razvoju multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti, doprinos podsticanju međunarodnog dijaloga i razvoju partnerstva, međunarodna afirmacija crnogorske kulture, doprinos očuvanju tradicije i kulturne baštine, afirmacija perspektivnih talenata, doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom, ostvarivost budžeta projekta i obezbijeđenost uslova za njegovu realizaciju, doprinos očuvanju lokalnih tradicija i nasljeđa, doprinos afirmaciji posebnog karaktera lokalnog kulturnog ambijenta i lokalnog kulturnog stvaralaštva.

Sredstvima iz budžeta Opštine može se sufinansirati projekat najviše do 50% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju. Izuzetno, projekat od naročitog značaja za Opštinu može se sufinansirati u iznosu većem od 50% od iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju.

Prijavu na konkurs kandidati su dužni podnijeti u projektnoj formi uz prateću dokumentaciju navedenu u formularu koji se može naći na sajtu Opštine na adresi

http://hercegnovi.me/rss/27-sekretarijat-za-lokalnu-samoupravu/vijesti/3557-2019-11-12-12-10-23

Kalendar

maj, 2024