Reaktivacija Španjole je signal da se grad mijenja na bolje

“Kada vidim ovo što radi ova grupa mladih ljudi, vidim nešto što se nekada zvalo Herceg Novi, kada smo jedva čekali da završimo studije i da se vratimo u naš grad da bi mu doprinosili u razvoju. To se prethdonih decenija izgubilo, ali mi mladi ljudi okupljeni oko Sinergije daju nadu da se ipak nešto mijenja na bolje u našem gradu”, rekao je konzervator Goran Skrobanović otvarajući retrospektivnu izložbu radova nastalih u toku programa Aktivacije tvrđave Španjola koju je radila NVO Sinegija u periodu od 2016. do 2018. godine. U toku umjetničkih radionica u pomenutom trogodišnjem periodu NVO Sinergija i Španjola Tim su na tvrđavi ugostili brojne umjetnike, koji su kroz sopstvenu umjetničku ekspresiju oplemenili prostor i začeli proces pretvaranja neiskorištenog kulturnog dobra u umjetničku rezidenciju, a ovom izložbom Španjola i projektar nejene realtivizacije se spuštaju u grad i približuju Hercegnovljanima.  Izložbu čini dvadeset odabranih radova u različitm umjetničkim tehnikama autora Žarka Glavatovića, Jovana Balandžina, Ivane Petrović, Maje Dedivanović, Snežane Bulatović, Ivana Kneževića, Jelene Živković, Nermine Hrnić, Miša Joskića, Dimitrija Stojmenova i Ivane Babić.

20190119 184339

“Smatram da je umjetnost efektna i plodotvorna ukoliko je uklopljena sa aktivizmom. Umejtnost je socijalni čin i kao takva nije stvorena da bude predmet divljenja već i djelovanja. Obično se do promjene koje daju neke prilike dolazi tek kada postojeće stanje nije zadovoljavajuće i kada su svi napori obesmišljeni . napisala je jedna od učesnica naših radionica – Snežana Bulatović i na taj način rekla srž onoga za šta se Španjola tim zaleže i šta želi da poruči i uradi ovim projektom”, kazala je Ana Bulatović iz NVO Sinergija iz koje su podsjetili da je projekat aktivacije tvrđave zahtijevan i na njemu se radi konstantno.

“Nastao je 2016. godine kao ideja da kroz kulturno umjetničke programe ekipa Sinergije reaktivira i aminira neiskorišćeni prostor tvrđave. Naša je vizija da Španjola jednom postane istinski internacionalni umjetnički centar koji će okupljati mnoge domaće i strane umjetnike, ljubitelje starina i poznavaoce zanatskih vještina, oblačenja i jela iz perioda Srednjeg vijeka u kojem je tvrđava nastala, kako bismo stvorili jedan novi originalni prostor za grad”, kazao je Vuk Čvoro iz NVO Sinergija. Nakon svečanog otvaranja retrospektivne izložbe članovi NVO Sinergija su uručili zahvalnice pojedincima i institucijama koje su im pomogle urealizaciji projekta.20190119 184539

Kalendar

februar, 2024