Realizovana prva radionica „Mladi Herceg Novog – Zajedno“

Prva u nizu radionica pod nazivom „Mladi Herceg Novog – Zajedno“, koju Sekretarijat za kulturu i obrazovanje organizuje sa ciljem promocije Opštinske strategije za mlade, održana je proteklog vikenda u Domu omladine.

Radionici su prisustvovali mladi koji su aktivni u gradskim organizacijama i institucijama, nevladinom sektoru, kao i pojedinim školskim projektima i aktivnostima – predstavnici omladinske emisije Radija Herceg Novi, Volonterskog kluba srednjoškolskog centra, opštinskog Crvenog krsta, NVO Avenir, opštinskih organa, Fakulteta za primijenjenu fizioterapiju, nezaposlenih.

Službenica za mlade opštine Herceg Novi, Jadranka Orlandić, predstavila je osnovne smjernice Lokalnog plana akcije za mlade i naglasila da u periodu koji predstoji, Sekretarijat za kulturu i obrazovanje očekuje  veće učešće mladih. Ona je pozvala ovu populaciju starosti 15-30 godina, da aktivno doprinesu kreiranju kvalitetnijeg okruženja za mlade ljude u našem gradu i naglasila da su vrata sekretarijata za njih, ubuduće, „širom otvorena“.

Omladinska radnica, Aleksandra Marić, predstavila je osnovne pojmove vezane za omladinsku politiku na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i preporuke EU; crnogorski  Zakon o mladima; mjesto i značaj koje omladinski rad ima kod nas i u svijetu.  Najveći dio radionice proveden je u diskusiji na različite teme koji se tiču života mladih u gradu pa i onome što im nedostaje da bi ostvarili svoje želje i planove.

Kao razloge zašto ne mogu da razviju svoje ideje i realizuju konkretne aktivnosti, kao i posjećuju određene programe koje bi željeli, mladi su naveli sljedeće:

  • nepovjerenje prema zajednici, generalno, da bi to mogla da im omogući ako bi zatražili
  • pasivnost i nemotivisanost vršnjaka da sa njima zajedno pokrenu ili učestvuju u tim aktivnostima
  • nepostojanje prostora za mlade u kojem bi mogli da osmišljavaju i pokreću programe koji ih interesuju
  • nepriznavanje rezultata koje već postižu kroz mnogobrojne volonterske aktivnosti kao i razne druge projekte u koje su uključeni.

Sve sugestije i primjedbe mladih evidentirane su, a baza podataka sadašnjih i budućih korisnika programa za mlade, nastaviće da se dopunjava na ovaj način već narednog vikenda kada će biti održana sljedeća radionica.

Kalendar