Reprint knjige Don Nika Lukovića o razvitku bokeljske trgovačke mornarice

Promocija knjige „POSTANAK I RAZVITAK TRGOVAČKE MORNARICE U BOKI KOTORSKOJ (1930)“ autora Don Nika Lukovića održaće se u subotu, 11. maja u 20 sati u galeriji Josip Bepo Benković.

Radiječ je o reprintu knjige iz 1930. godine koji je realizovala Matica Boke. Knjiga je nastala na osnovu predavanja don Nika Lukovića u Narodnom univerzitetu u Beogradu 5. januara 1930. godine.

O knjizi će govoriti novinar i publicista Siniša Luković, pisac Petar Palavršić i predsjednik UO Matice Boke Željko Komnenović.

Za ovu priliku, Pomorski muzej iz Kotora ustupio je organizatoru desetak umjetničkih slika bokeških kapetana i jedrenjaka.

Don Niko Luković rođen je u Prčnju u staroj pomorskoj i brodovlasničkoj porodici. Gimnaziju je završio u Kotoru, a teologiju u Zadru. 1910. godine je postavljen za župnika na Prčnju, a zatim i za kanonika u Kotoru, 1933. godine.

Don Niko Luković je bio pravi narodni sveštenik, čovjek široke kulture i takvog pogleda na svijet. Bio je veliki južnoslovenski rodoljub i neumorno je propovojedao bratsvo među jugoslovenskim narodima. Bio je mecena i kolekcionar umjetničkih dela. Njegovom zaslugom je, pored slika venecijanske škole, dragocjenih ikona i predmeta, formirana zbirka u župnoj crkvi, Bogorodičinom hramu u Prčnju, u kojoj se nalaze i djela savremenih jugoslovenskih umketnika toga doba: Meštrovića, Lubarde, Rosandića, Milunovića, Radauša i drugih. Veliki dio svojih knjiga i predmeta poklonio je Pomorskom muzeju. Tako je promovisao kulturno-umjetničku, ali i istorijsku baštinu Boke Kotorske. Takođe, napisao je turistički vodič i radio na promociji Boke kao turističke destinacije.

Bio je jedan od osnivača Pomorskog muzeja u Kotoru, kotorske sekcije Društva istoričara Crne Gore, počasni član Jugoslovenskog društva za istoriju medicine i saradnik Istorijskog instituta Crne Gore. O bogatoj prošlosti i tradiciji svoga mjesta pisao je u svojim djelima, među kojima je najpoznatije  „Prčanj“ iz 1937. godine. Napisao je desetak knjiga i preko sto pedeset naslova objavljenih u raznim časopisima, zbornicima i novinama.

Bio je velik poštovalac vladike Njegoša koji je stanovao u Prčnju, kod brata njegovog dede, te je na njegovu inicijativu na toj kući 1947. godine, postavljena spomen ploča, a kasnije je ispred crkve postavljena i Njegoševa bista.

 

Kalendar