Rodni identitet, politika i ženska ljudska prava: nova sesija predavanja u okviru Škole feminizma

Treća sesija predavanja u okviru Škole feminizma održaće se 31. oktobra u 17 sati u prostorijama Doma omladine. Organizatori ovog ciklusa tribina su kotorski Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA u saradnji sa NVO Urban Nova iz Herceg Novog i uz pokroviteljstvo holandske ambasade u Beogradu.

Cilj  škole je da upozna učesnice  sa osnovnim postavkama feminističke teorije i prakse i značajem rodnih politika za demokratizaciju društva. Predavačice su aktivistkinje ANIME – Paula Petričević i Ervina Dabižinović.

”Na današnjoj tribini govorićemo o tome postoji li „ženska priroda“, o pojmu i problemu Drugog, formiranju subjekta, o tome može li identitet biti osnov političkog djelovanja i udruživanja, ograničenjima drugog vala feminizma koji je počivao na navodno univerzalnoj kategoriji ‘žene’, kao i o tome što su to ženska ljudska prava, da li je to pleonazam i u kakvom odnosu stoji sa univerzalnošću ljudskih prava” – najavljuje Paula Petričević.

Zavšno predavanje ciklusa najavljeno je za 7. novembar.

14480601_1291212897591612_6004312350168488866_o

 

Kalendar

maj, 2024