“Sažimanja” umjetnice Irene Vuković u Kolektivu

U prostorijama Kolektiva u toku je izložba ‘Sažimanje’ crnogorske grafičke dizajnerke Irene Vuković.

Likovna javnost imaće priliku da vide digitalne printove na kanvasu koji tematiziraju ‘novu normalnost’ ali i novoformiranu svijest društva koje počiva na socijalnim mrežama.

Irenini radovi su društveno angažovani, satirični i beskrajno duhoviti.

Izložba ima prodajni karakter, a može se pogledati svakog dana od 10 do 18 sati. Pred publikom će biti do 7. avgusta za kada je, u 19 sati, planirano svečano zatvaranje i razgovor sa umjetnicom.

Irеnа Vuković rođena је u Titogradu. Osnovne ѕtudije zаvršilа је 2002. godine na  Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju – odѕjek za grаfički dizajn u klasi profeѕora Mileta Grozdanića, a  magiѕtarѕku tezu no temu “Grafičko obiikovanje edicije ili likovna autonomija knjige” odbranila је na iѕtom fakultetu 2020. godine.
Likovno je obIikovala brojne naslove i ed1cije.
Dobitnica je Godišnje nagrade FLU 2002. godine i nagrade ”Dobar dizajn” na Novoѕadѕ kom ѕalonu knjige 2008.
Učestvovala је nа brojnim izlоžbаmа u zemjji.
Bavi ѕе i kreativnim industrijarna. Članica је Udruzеnja likovnih umjetnika Crne Gore od 2005. godine.
Radi kao likovni pedogog u Ѕгеdnјој likovnoj školi “Реtаr Lubarda” na Cetinju.

 

Kalendar

april, 2024