Self Prompt – o tehnologiji kreativnosti u galeriji na Rosama

Izložba Ivana Tuzova ‘Self Prompt’ biće otvorena u nedelju, 1. oktobra u galeriji Alexander na Rosama.

Projekat “SELF PROMT ” istražuje “tehnologiju” kreativnosti, pokušavajući da definiše šta je primarno u procesu stvaralaštva. Da li bi trebalo dati prioritet ideji , emociji, tekstu ili inspiraciji?

Umjetnik Ivan Tuzov se koristi kompjuterskom tehnologijom, a u toku izlozbe “SELF PROMT” biće prikazan glavni eksponat “PROCES KREATIVNOSTI “

“…važno mi je da pokažem kako su komunikacija i kompjuterski programi i prepoznavanje virtuelnih slika uticali na percepciju vizuelnog… Tehnike te sinergije nam omogućavaju da kreiramo višeslojene kompozicije koje proviciraju gledaoca da besprekidno istražuje” – kaže umjetnik.

Ivan Tuzov će stvoriti “beskrajnu “ sliku. Slika je bez rama, slika je u pokretu i gledalac može da dešifruje “PROMT “ koji nije izražen riječima.

Pitanja koja se nameću su : Šta se se to dešava u početnom trenutku stvaranja i šta to transformiše prvobitnu ideju?

Zašto umjetnik u toku stvaranja mijenja svoju prvobitnu ideju i zašto u toku rada mijenja svoj način izražavanja , a onda zadavoljan svojim izrazom u jednom trenutku završava svoje umjetničko djelo?

Sa pojavom AI ( artificial intelligence- vještačke inteligencije) došlo je do “buma” generisanja
“umjetničkog izraza” . Da li je to “bum” kreativnosti u smislu stvaranja “nove umjetnosti” ili
devalvacije stare? Da li je ”vještacka inteligencija” nova “alatka” ili “novi umjetnik”?

Do sada se smatralo da je proces stvaranja najzanimliviji za umjetnika. Sada je to dato “vještačkoj
Inteligenciji”. Danas se kreativnošću naziva tekst – ideja, “zadatak”, izražen riječima nazvan “PROMT”, koje se daje “ vještackoj inteligenciji “, da stvori umetničko djelo.

Projekat “SELF PROMT” predstavlja prozvod “vještačke inteligencije”, koju u ovom slučaju nazivamo “komjuterska grafika”

Kalendar