Skriveni dragulji Starog grada: Potkovičasta kula i bastion Svetog Jeronima

Potkovičasta kula, koja je zatvorena od 1986. godine, i bastion Svetog Jeronima (Trnovac) će u narednom periodu biti predmet arheoloških istraživanja i konzervatorskih radova, nakon čega će uslijediti i radovi na rekonstrukciji, odnosno adaptaciji, a sve kako bi Stari grad sa svojim utvrđenjima bio dodatno turistički valorizovan.

Tim povodom, Potkovičastu kulu i bastion Svetog Jeronima obišli su predsjednik i potpredsjednik Opštine Herceg Novi, Stevan Katić i Mirko Mustur, sekretarka za kulturu i obrazovanje Ana Zambelić Pištalo, sekretar za komunalne djelatnosti Vasilije Seferović i arhitekta i konzervator, Srđan Marlović.

Opština Herceg Novi je 2018. godine aplicirala kod resornog Ministarstva sa projektom izrade konzervatorskog projekta za Potkovičastu kulu, koja je očišćena prethodnih dana, i projektom adaptacije bastiona Svetog Jeronima. Za oba projekta odobreno je oko 50 hiljada eura, dok će nedostajuća sredstva obezbijediti lokalna samouprava.

Kako je naglasio predsjednik Katić tokom obilaska, veliki je potencijal prostora koji je godinama bio zapušten, uzimajući u obzir činjenicu da je Potkovičasta kula zatvorena za posjetioce od 1986. godine. On je naglasio da je jedan od ciljeva hercegnovske lokalne uprave potpuna valorizacija kulturno-istorijskih spomenika, kako bi i domaći i gosti bolje sagledali Stari grad i njegove zidine uz jednu novu pješačku turu.

–Usvojena su određena rješenja ambijentalne rasvjete, pa će kroz mjesec i po-dva taj dio posla biti okončan, kako bi grad bio osvjetljen na pravi način, što je nedostajalo da istaknemo svaki detalj naših tvrđava i Starog grada – kazao je Katić.

Nakon izrade konzervatorskog projekta i adaptacije prostor će biti priveden namjeni, kazala je sekretarka Zambelić Pištalo, čime će Kanli kula, preko prolaza biti povezana sa Potkovičastom, odakle se može doći do Trga Belavista i dalje Skalama Marka Vojnovića do tvrđave Forte Mare.

-Cilj je da se konačno urade određene intervencije u zoni Starog grada, kako bi Novljani bili svjesni onog potencijala kojim raspolažu, a koji je u prethodnom periodu bio zanemaren, istakla je Zambelić Pištalo i dodala da u resornom sekretarijatu očekuju okončanje projekta do kraja godine, nakon čega će biti poslat Upravi za zaštitu kulturnih dobara na davanje saglasnosti.

Arheološki nadzor na ovom projektu će vršiti arheolozi Radmila i Đorđe Ćapin, jer postoji mogućnost nailaska na određene artefakte.

Arhitekta i konzervator, Srđan Marlović objašnjava da se Potkovičasta kula nalazi na statički najsigurnijem dijelu grada, s obzirom da je cijela zidna masa kalcifikovana i „na neki način ponovo pretvorena u stijenu“. Bastion Svetog Jeronima se nalazi na istorijskom klizištu, gdje je gradnja zabranjena još u vrijeme Mletačke republike, pa će biti potrebno izvršiti intervenciju na statičkoj sanaciji objekta.

Marlović je naglasio da je potrebno sagledati čitav prostor od Kanli kule do Sat kule, jer je Herceg Novi jedna fortifikaciona monolitna cjelina koju čine utvrđenja i zidine Starog grada.

Kalendar

april, 2024