Skulpture Belog Prijića u Tivtu

„Umjetničko djelo Đura Belog Prijića, predstavlja respektabilan primjer kako dvije likovne discipline, slikarstvo i vajarstvo, mogu da koegzistiraju kao
kompatibilan idejni i likovno-estetski korpus, i kako je u prirodi svakog posvećenog umjetnika da u skladu sa samosvojnim poetskim sklonostima traži i nalazi individualne stvaralačke puteve“, napisala je istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković povodom izložbe skulptura hercegnovskog umjetnika Đura Belog Prijića koja je u Muzeju i galeriji Tivat otvorena do 24. avgusta.

Vajarski radovi na izložbi slikara i vajara Prijića, nastali su u posljednje tri godine i predstavijaju umjetnika mediteranske poetike koji ličnim inovativnim aspiracijama, tananim oblikovnim senzibilitetom i izražajnim mogućnostima materijala realizuje skulpturu posebne osjetljivosti i taktilnosti. Na njima povezuje ljepotu i čulnost sa stvaralačkim slobodama kojima otvara nove izražajne prostore u okviru lirski intonirane savremene crnogorske likovne scene.

Kalendar

april, 2024