Spanjola 016 – potencijal tvrđave kondenzovan u šest dana

Spanjola 016, manifestacija koja valorizuje i stavlja u upotrebu i savremeni kontekst tvrđavu Španjola, održaće se od 8. do 13. avgusta na toj hercegnovskoj fortifikaciji. Organizator višednevnog događaja u kome se stiču vizuelna umjetnost, arhitektura, muzika i volonterizam je NVO Sinergija.
”Ideja nam je da oživimo tvrđavu. Interaktivnost ovog prostora može postati ono zašto ljudi žele najviše da ga posjete” – objašnjava arhitekta Vuk Čvoro iz te hercegnovske NVO.

Prva dva dana manifestacije podrazumijevaju volontersko čišćenje tvrđave i pripreme za niz izložbi, radionica, stručnih diskusija i koncerata.

” Planiramo da kompletno očistimo dio tvrđave koji godinama nije sređivan, merzersku bateriju i otvorimo izložbu memorijal poznatim arhitektama koji su djelovali u Herceg Novom. 10. avgusta napravićemo dvije izložbe, Žarko Glavatović/NVO Aut i ostali zainteresovani umjetnici postaviće privremene instalacije, a uz to, izložićemo i diplomski rad Milene Mišeljić, na temu pejzažna arhitekture Španjole. Na tu temu će  istog dana biti održana i diskusija o mogućoj taksaciji zelenila, uređenju pejzaža i trenutnom stanju itd.  Uveče ćemo i pustiti film “Noć vještica” ne bi li ovim mračnim filmovima baš izritirali tu tamnu stranu tvrđave koja godinama stoji u zelenilu neiskorišćena” – kaže Vuk.
Sljedećeg dana slijedi slikarska radionica  za djecu sa temom “Španjola – naša kuća”, a potom tribina  “Šta Španjola može da bude” na kojoj će se diskutovati o načinima  održivo i javno korisno dobro.
Tada ćezapočeti i memorijalna izložba ”Arhitekti koji su stvarali novljansko građevinsko nasljeđe”. Ona će obuhvatiti istraživački rad više arhitekata koji su radili snimak postojećeg stanja Španjole – nekadašnju firmu/arhitektonski biro “Projekt”, kao i djela Nikole Dobrovića i Milorada Petijevića. Fotografije rekonstrukcije grada i stare mape za izložbu su, iz svojih privatnih zbirki, ustupili arhitekti Boris Ilijanić i Snežana Dulović.
NVO Sinergija je već ranije ljetos kao saradnik učestvovala u aplikaciji za IPA Interreg program, sa izradom detaljnog  projekta konzervacije, istraživanja, analize i pripremnih radova i preventivne zaštite Španjole.
”Španjola može da bude  i kuća umjetnosti za sve one organizacija koje prave kulturno-društvene manifestacije slične ovoj našoj – kao što je, na primjer, kompleks  Rojc u Puli. Muzejifikacija nije ono što može goditi Španjoli, a ni privatizacija koja tjera naše ljude zbog prevelikih cijena i nepovezanosti sa našom kulturom i načinom života” – kaže Vuk Čvoro.
Spanjola 016 uvrštena je o u praktičan dio  projekta izrade Studije graditeljskog nasljeđa za Stari grad Herceg Novi koji NVO Sinergija  radi u saradnji sa Fondacijom Petrović Njegoš.
U diskusijama u okviru manifestacije na tvrđavi će učestvovati stručnjaci iz regiona koji imaju iskustva u rekonstrukciji i konzervaciji sličnih objekata  – profesor Ilija Lalošević, arhitekta konzervator Boris Ilijanić, pejzažni arhitekta Milica Berberović, Expeditio, Rašo Pavićević, arhitekta konzervator Zorica Čubrović i drugi.
Čas joge u prirodi  petog dana manifestacije, 12. avgusta, biće uvod u žurku zatvaranja čiji će ritam diktirati DJ-evi 2Beat, LAG, Budo S i Sharlo.
Zainteresovani se mogu prijaviti  za volontiranje,  jogu, radionicu za djecu,  kao i izložbu instalacija na office@sinergija.me
13909197_1771437286436612_5941613029395779444_o

Kalendar