Španjola 2018: tvrđava ponovo art epicentar

Festival ŠPANJOLA ove će se godine odvijati u maju i junu, daljom revitalizacijom tvrđaeu kroz program aktivacije, umjetničke i festivalske sadržaje na sjevernoj novskoj kuli.

Prethodne dvije godine prostor tvrđave je značajnije uređen, a program koji je organizovan dosegao je reginalni i internacionalni okvir sa velikim brojem internacionalnih učesnika i posjetitelja.

Organizator festivala Španjola 2018 upućuje poziv umjetnicima za učestvovanje u programu “Artist in Residence” kojim se želi dati nova namjena tvrđavi Španjola – rezidencija umjetnosti. Dva su programa osovina ovogodišnjeg festivala – “ARTIST IN RESIDENCE” I “4CIRCLE”

“Artist in Residence” ima za cilj da okupi umjetnike iz regiona koji će boraviti na tvrđavi u eko kampu, obilaziti grad i okruženje, slušati zanimljiva predavanja, učestvovati u pravljenju sopstvenih ručkova na radionici kuvanja na tvrđavi i biti dio radnog tima koji će kroz svoju umjetničku intervenciju uticati da Španjola zavrijedni naziv Rezidencije Umjetnosti u Herceg Novom 2018.

Drugi dio festivala, “4 Circle” se sastoji od audio-vizuelnog programa na tvrđavi Španjola i u starom gradu, na kojem će nastupati umjetici iz svijeta na temu “Objekat” – što je ovogodišnja tema programa aktivacije. Ovaj dio programa sastoji se od vizuelnih projekcija i muzičkih nastupa na tvrđavi u periodu od dva  dana, kao i 3D mapping projekcije koja će se održati u starom gradu na fasadi crkve Sv. Jeronima.

POZIV ZA “ARTIST IN RESIDENCE”

Tim Španjole poziva sve afirmisane i neafirmisane umjetnike iz Crne Gore i regiona da se prijave i postanu potencijalni realizatori krajnjeg lica Španjole za 2018. godinu.

KADA I KAKO

Učesnici će kroz sedam dana boravka u eko kampu na tvrđavi od 19.05. do 26.05. 2018. imati prilike da posjete razne djelove grada i okruženja, da se upoznaju sa održivim načinima gradnje i ekološkim pristupima, sa sistemima utvrđenja u Boki Kotorskoj i da osmisle koncept svog umjetničkog izraza kojim žele oplemeniti tvrđavu koristeći se prije svega principima efemerne arhitekture i prostorne instalacije.
Tema ovogodisnjeg programa aktivacije tvrdjave je “Objekat” / “Object”
Rješenja mogu biti i funkcionalna ali je više data prednost izražajnim rješenjima, koja uz pomoć manjeg budžeta  žele ostaviti dojam na posjetitelje i utisak odnosa umjetnika prema napuštenom prostoru tvrđave.
Svoja rješenja umjetnici će započeti konceptualnim osmišljanjem tokom posljednjih par dana boravka na tvrđavi, a onda će po povratku kućama da pripreme detaljan plan i budžet realizacije kako bi se ova rješenja izvela u periodu od 23.06. do 30.06.2018 kada bi grupa opet boravila na tvrđavi radi izvodjenja.

SADRŽAJ PRIJAVE

Prilikom prijave ucesnici su obavezni da pošalju:

– 3-5 radova/projekata u sopstvenom maniru, poželjno vezanih za aktivaciju napuštenih objekata/kulturnog
nasliljeđa, u JPG ili PDF formatu

– Motivaciono pismo, do 500 riječi, zbog čega žele biti dio ovog programa

– Kratku biografiju sa ličnim podacima

ROK PRIJAVE

Prijave najkasnije poslati do 06. aprila 2018. godine, na email adresu: lily@sinergija.me pod nazivom:
ARTIST IN RESIDENCE (bilo kakav drugi naziv neće biti uvažen)

ODABIR I BROJ UCESNIKA

Tim Španjole izabraće 10 ucesnika ovog programa koji će se podjeliti u timove u toku boravka na tvrđavi. Učesnici će biti selektovani do 13.04.2018. godine nakon čega će biti kontaktirani radi detaljnijeg plana o dolasku na tvrđavu.

REALIZACIJA

Nakon osmišljavanja ideje tokom boravka na tvrđavi i po povratku kućama biti u mogucnosti i da realizuju svoju
zamisao u periodu od 23.06. do 30.06.2018 tokom novog boravka na tvrđavi radi izvođenja.

OBAVEZE ORGANIZATORA

Tim Španjola obezbjedjuje:
– Smještaj u eko kampu na tvrđavi u toku ovog projekta i kasnije realizacije radova u junu mjesecu (kamp,
kuhinja, toaleti, tuševi)
– Fakultativne izlete, obilaske i obroke
– Prezentacije i predavanja na razne teme usko vezane za temu “Objekat” i program “Artist in Residence”
– Materijal potreban za ovaj kao i potrebe izvođenka projekata u junu mjesecu

OBAVEZE IZABRANIH UCENIKA

Po odabiru učesnici su dužni:
– Učesnici snose troškove prevoza do Herceg Novog i nazad
– Po mogućnosti donijeti sopstvenu kamp opremu
– Učesnici treba da plate simboličnu participaciju u iznosu od 100 eura

 

“ARTIST IN RESIDENCE” PROGRAM AKTIVNOSTI ZA UCESNIKE 19.05-26.05.2018
19.05. / Subota
Dolazak učesnika od 12h do 16h
U 12h i u 16h organizovani prevoz do tvrđave sa glavne autobuske stanice
Dolazak, smještaj u kamp i upoznavanje sa lokacijom kampa, Španjole i Herceg Novog

20.05. / Nedjelja
08:00 – 09:00h – Doručak
09:00 – 09:30h – Igre upoznavanja (učesnici prezentuju sebe i svoj rad/ igre imena)

09:30 – 10:00h – Priprema za obilazak grada
10:00 – 13:00h – Spuštanje u gradsku luku i obilazak grada. Citadela, Forte Mare, stari grad (trgovi, ulice, kapije..), Kanli kula
Do 13:30h – Povratak na Španjolu
13:30 -14:30h – Ručak
14:30 – 15:30h – Pauza
15:30 – 17:30h – Uvodno predavanje o Španjoli i nastanku ideje programa aktivacije tvrđave Španjola
17:30 – 19:00h – Diskusija o Španjoli, obilasku grada, Herceg Novom i umjetnosti
19:00 – 20:00h – Večera uz vatru/ sumiranje utisaka

21.05. / Ponedjeljak
08:00 – 09:00h – Doručak
09:00 – 11:30h – Obilazak Zavičajnog muzeja
11:30 – 12:00h – Prezentacija ljetnje kuhinje i formiranje grupa za obroke
12:00 – 13:30h – Priprema ručka (2 učesnika pripremaju ručak u našoj kuhinji na Španjoli, ostali rade na uređenju tvrđave)
13:30 – 14:30h – Ručak
14:30 – 15:30h – Pauza – slobodno vrijeme
15:30 – 18:30h – Prezentacija individualnih projekata učesnika na sličnu temu Španjole / instalacije u javim prostorima
(prezentacija na video bimu, priprema prezentacija učesnika prije samog dolaska na Španjolu)
19:00 – 20:00h – Večera uz vatru i sumiranje utisaka o obilasku i danu

22.05. / Utorak
08:00 – 09:00h – Dorucak
09:00 – 13:00h – Izlet na kameno selo Zljebe (pjesacka tura od Podi do Zljeba)
13:00 – 14:00h – Rucak u selu Zljebi (domaca kuzina)
14:00 – 16:00h – Povratak na Spanjolu
16:00 – 17:30h – Pauza
17:30 – 19:00h – Prezentacija na temu odrzive gradnje i razvoja
19:00 – 20:00h – Vecera uz vatru i sumiranje utisaka o obilasku i danu

23.05. / srijeda
08:00 – 09:00h – Doručak
09:00 – 16:30h – Izlet iznenađenja sa organizovanim ručkom
16:30 – 17:30h – Pauza
17:30 – 19:00h – Predavanje na temu “Sistemi utvrdjenja austrougarskog i turskog perioda u Boki” / Radoica Rašo Pavićević
19:00 – 20:00h – Večera uz vatru i sumiranje utisaka o obilasku i danu

24.05. / Četvrtak
08:00 – 09:00h – Doručak
09:00 – 13:00h – Individualni ili grupni rad na konceptu ideje za “Artist in residence”
13:00 – 14:00h – Ručak
14:00 – 15:00h – Pauza
15:00 – 19:00h – Individualni ili grupni rad na konceptu ideje za “Artist in residence”
19:00 – 20:00h – Večera uz vatru i sumiranje utisaka o obilasku i danu

24.05. / Petak
08:00 – 09:00h – Doručak
09:00 – 13:00h – Individualni ili grupni rad na konceptu ideje za “Artist in residence”
13:00 – 14:00h – Ručak
14:00 – 15:00h – Pauza
15:00 – 19:00h – Individualni ili grupni rad na konceptu ideje za “Artist in residence”
19:00 – 20:00h – Večera uz vatru i sumiranje utisaka o obilasku i danu

26.05. / Subota

08:00 – 09:00h – Doručak
09:00 – 12:00h – Raspremanje kampa i pakovanje
12:00 – 16:00h – Pozdravljanje i odjava učesnika

Još jednom otvaramo vrata tvrđave i pozivamo vas da nam se kroz sopstvenu ekspresiju priključite u ideji da
umjetnost preuzme i zaposjedne ono što je nekada bila fortifikaciona arhitektura i da ona postane “naše oružje” za borbu protiv privatizacije kulturnog nasljeđa. Zabavićemo se dok ujedno pokazujemo da smo ozbiljni u svojoj namjeri ostvarenja ciljeva i obezbijeđivanja svijetle budućnosti Španjole.

Vidimo se na tvrdjavi sa 4 kule!

Kalendar

maj, 2024