Sveprožimajuća mitologija djetinjstva: izložba Nikole Markovića

Izložba crteža i video instalacija crnogorskog akademskog slikara i arhitekte Nikole Markovića biće otvorena  u srijedu, 28. septembra, u multimedijalnoj galeriji  Novi to sam ja, u prostoru nekadašnjeg Borova.

Marković je devedesetih godina prošlog vijeka, kao veoma mlad,  bio začetnik diskontinuiteta u crnogorskoj umjetnosti. Dobitnik je brojnih nacionalnih nagrada, ali je veoma zapažen i na nekoliko samostalnih izložbi u inostranstvu, naročito Parizu.

Jedno od glavnih polja interesovanja i istraživanja ovog polivalentnog umjetnika  je fenomen ranog djetinjstva. Posebno mjesto u njegovom stvaralaštvu zauzima motiv novorođenčeta, koji se pojavljuje u različitim formama i strukturama, noseći simbolička značenja, čiju arhetipalnost, a time i totalitarnost, Marković uviđa. Nije stoga čudno što ih traži i nalazi u veoma širokom dijapazonu artefakata, od Mona Lize do Miki Mausa.

Najmonumentalnija Markovićeva zamisao, ostala nažalost samo u skici,  je Beba Kolos – planirana kao skulptura od 147 metara, koja bi bila postavljena na mjestu starogrčkog Kolosa sa Rodosa, ali i ispred pariškog centra Pompidou.
Gigantska beba – ili, u jednoj verziji, njena laserska projekcija – po autorovom planu trebalo je da postane simbol novog milenijuma. Godinama poslije pariške izložbe na kojoj je crtež Bebe Kolosa prikazan, svjetska umjetnička megazvijezda Damien Hirst, u okviru svoje instalacije u Dohi (Katar) postavio je megaskulpturu bebe, konceptom i pozom frapantno sličnu nacrtu crnogorskog umjetnika.

Markovićeva novorođenčad su često očuđena, ne samo dimenzijama kao Kolos, već i formom, ali po ovom umjetniku ona su misterija i sama po sebi. U njegovim radovima ima i hororičnog, u klasičnom mitološkom i popkulturno-žanrovskom smislu. Nesaznatljivost prenatalnog i neonatalnog života Marković primjenjuje kao moguće čitanje istorije umjetnosti i civilizacije, od Da Vincija do Davida Bowiea.

,, Postoji (u njegovim djelima) i nešto što podseća na Kafku u vezi sa našim iskustvima kada smo prvi put imali kontakt sa svijetom. Markovićeve bebe i fetusi su često dati praktično kao monstruozno porijeklo čovjeka i njihovi prikazi su čovjekov utopijski antipod. Ali opet, slikarov kredit je izgleda želja da nas sve ispuni  užasom i nemirom pred tajnom života”, napisao je kritičar Jezdimir Radenović u katalogu koji prati izložbu.

Hercegnovska izložba obuhvata Markovićev slikarski i video-art opus. Taj umjetnik je, međutim, sa ništa manjim uspjehom već godinama profesionalno orijentisan i  ka arhitekturi. Asistent je na predmetu dizajn enterijera i predavač crtanja na Univerzitetu Donja Gorica.
Javnosti najpoznatiji Markovićev arhitektonski rad je diskoteka Top Hill u Budvi.


Izložba Nikole Markovića u galeriji Novi to sam ja trajaće dvije nedjelje, a posjetioci će moći da pogledaju radove svakog dana od 9 do 22 h.

Kalendar

april, 2024