Tribine

Jergović/Basara – Drugačiji

,,Nas na ovim prostorima najviše košta ta nekakva neprestana zagledanost u prošlost, koja potpuno crpi svaku spontanost i životne tokove i dovodi do toga da šta... Opširnije