Trejler za film ‘Hercegov Novi grad’ – vremensku mašinu koja vodi vjekovima unazad

Prvi trejler za film ‘Herceg Novi grad’ koji će se prikazivati posjetiocima Kanli kule, snimljen u okviru projekta ‘Fotress Reinvented’, konačno je online.

Ovaj dokumentarni istorijski film prikazivaće život u Herceg Novom od osnivanja grada – ljude, navike, hranu, način odijevanja, karakteristike izgleda i govora, a sve utemeljeno na istorijskim činjenicama vezanim za  događaje koje film opisuje. Osim toga, posebna pažnja biće posvećena upoznavanju gledalaca sa tvrđavom Kanli Kula i njenom ulogom, sa istorijskom ličnosti Herceg Stjepanom i značajem Trga Soli.

Režiser i autor filma je Dragi Vujačić, a film se radi u produkciji firme „Digital dab“

Film će imati naraciju na četiri jezika: crnogorskom, engleskom, ruskom i njemačkom, a gledanje će biti omogućeno kroz posebne binokularne naočare i ostalu tehniku, čija nabavka je takođe planirana projektom.

Projektom uvođenja digitalnih sadržaja na Kanli Kulu, koji realizuje opštinska Kancelarija za međunarodnu saradnju, Herceg Novi uz podršku partnera unaprijeđuje postojeću turističku ponudu i podstiče nove verzije kulturnog turizma, poštujući neprocjenjivu vrijednost kulturno-istorijskog nasljeđa.

Projekat „Inovativni pristup i digitalni sadržaji u istorijskim utvrđenjima – Fortress ReInvented“ realizuje se u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Projekt-lider je Muzej Grada Šibenika, a partneri su, pored Opštine Herceg Novi, Muzej Grada Zjenice i Opština Klis. Ukupna vrijednost projekta za sve partnere iznosi 1.3 miliona eura, od čega je za opštinu Herceg Novi opredijeljeno 202.609,25 eura.

 

Kalendar