Usaglašeni predlozi za unapređenje rada NVO sektora

Predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi Miloš Bigović održao je danas sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija iz našeg grada, sa ciljem unaprijeđenja saradnje zakonodavnog organa vlasti i nevladinog sektora.

Od predstavnika nevladnih organizacija mogle su se čuti primjedbe na netransparentnost rada Komisije za raspodjelu sredstava nevladnim organizacijama tokom prethodne dvije godine, vrijeme raspisivanja konkursa za dodjelu sredstava nevladnim organizacijama, kao i na finansijsko stanje i situaciju sa manjkom raspoloživog prostora za NVO sektor.

Sastanak je rezultirao sa devet usvojenih zaključaka, čije bi realizacije trebalo da poboljšaju uslove i rad nevladnih organizacija:

  1. Sve nevladine organizacije koje imaju validna rješenja i ušle su u registar nevladnih organizacija, imaju pravo da učestvuju u sjednicma Skupštine opštine Herceg Novi, i to na način što će nevladine organizacije delegirati svoje predstavnike (jedna tačka dnevnog reda-jedan predstavnik po dogovoru NVO sektora);
  2. Nevladine organizacije da dostave radnu verziju, predlog ili nacrt pravilnika o raspodjeli sredstava NVO sektoru;
  3. Nevladine organizacije da utvrde pravilnik ili nacrt odluke o korišćenju prostorija i obezbjeđenju prostornih uslova za rad NVO sektora;
  4. Da Skupština opštine Herceg Novi uputi nadležnom organu izvšne vlasti dopis kojim će tražiti jasnu i preciznu formulaciju o proceduri u slučajevima kada se održavaju aktivnosti i događaji neprofitabilnih nevladnih organizacija na javnim površinama;
  5. Da se organizuje sastanak Sekretarijata za društvene djelatnosti i sport i NVO sektora;
  6. Da se uputi dopis nadležnom sekretarijatu i doo „Parking servis“ da se obezbijedi dodatni broj parking mjesta za lica sa invaliditetom;
  7. Da nevladine organizacije urade predlog odluke o tradicionalnim aktivnostima i aktivnostima od posebnog značaja;
  8. Da se na zvaničnom sajtu Opštine Herceg Novi postavi spisak svih registrovanih nevladnih organizacija;
  9. Da se uputi dopis nadležnom sekretarijatu da obavi evaluaciju rada nevladnih organizacija tokom prethodne dvije godine, kao i da sekretarijat za finansije dostavi podatke o pojedinačnim uplatama nevladnim organizacijama u istom periodu;

Kalendar