Uskoro adekvatna revitalizacije značajnog kulturnog objekta – Kuća Iva Andrića biće spremna za sljedeću sezonu

Zaostavština jedinog Nobelovca sa ovih prostora – Kuća Iva Andrića će izgleda konačno dobiti svoju funkciju na način koji je i prikladan jednom takvom objektu. Predstavnici Opštine iskazali su odlučnost da se ovaj kulturni objekat koji je godinama bio, najblaže rečeno, neadekvatno tretiran i korišten u svrhe neprikladne kulturološkoj vrijednosti koju ima, revitalizuje na način da ima međunarodni kulturni, obrazovni i turistički značaj koji mu pripada. Na sastanku predstavnika Opštine Herceg Novi i ekspertske grupe koja će raditi na projektu revitalizacije Kuće Iva Andrića, kako je saopšteno iz Opštine, iskazana je spremnost da se odmah po sačinjavanju plana krene u proces realizacije, te da objekat bude otvoren do naredne turističke sezone.

,,Sastanku je ispred Opštine Herceg Novi prisustvovao predsjednik Stevan Katić sa saradnicima, dok je tim eksperata bio u sastavu: književni istoričar, kulturolog i leksikograf  dr Vladimir Roganović, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i upravnik Centra za muzeologiju i heritologiju pri istom fakultetu prof. dr Dragan Bulatović i kulturolog Dimitrije Vujadinović“, navodi se u saopštenju iz PR službe Opštine Herceg Novi. Radni tim se sastao upravo u Kući Iva Andrića i obilaskom objekta konstatovao trenutno stanje, a članovima ekspertskog tima iznijeti su osnovni pravci razmišljanja predstavnika gradske uprave o daljoj funkciji Andrićeve kuće – objekat treba da bude priveden namjeni poštujući istorijat, autentični ambijent i lik i djelo čuvenog pisca.

,,Članovi tima su informisali da su u proteklom periodu bili u kontaktu sa najrelevantnijim institucijama koje se bave zaostavštinom Iva Andrića – Andrićevom zadužbinom i Muzejem grada Beograda pod čijom je nadležnosti Spomen dom Iva Andrića. Predstavnici obje institucije izrazili su načelnu spremnost da se uključe u revitalizaciju kuće, u obimu koji ekspertski tim bude smatrao potrebnim“, dodaje se dalje u saopštenju. Kako je navedeno, u narednom periodu slijedi izrada SWOT analize, izrada Obrasca projekta, Plana projekta i Poslovnog plana koji bi najbolje odgovarali potrebama lokalne sredine. Prema postignutom dogovoru, ekspertski tim će u narednom periodu sačiniti Projekat, nakon čega će biti upriličen novi sastanak radi dogovora o daljim aktivnostima.

Kalendar

jul, 2024