Vagon iz Igala nastavlja put – do Zelenike

Željeznički vagon koji već skoro dvije decenije stoji i propada ispred Instituta Simo Milošević u Igalu, pored spomenične dobiće još jednu novu namjenu. Projekat rehabilitacije vagona, dug skoro pet godina, konačno doživljava svoju potpunu realizaciju. NVO Sinergija, kao i vlasnik vagona i član udruženja ljubitelja željeznice iz Pančeva, Josip Veber, posljednja dva mjeseca intenzivno rade na renoviranju vagona u Igalu i infrastrukturnoj pripremi njegove nove lokacije i finalne destinacije u Zelenici.

“Vagon” će u Zelenici biti ne samo spomenik kulture i dokaz željezničke istorije Boke Kotorske, već i ugostiteljsko izložbeni prostor – novo mjesto za okupljanje Bokelja i turista. Najbolja kafa, lokalni proizvodi hrane i pića, izložbe, koncerti i drugi kulturno umjetnički događaji za djecu, mlade, odrasle i starije osobe biće ponuda koja će biti dostupna tokom čitave godine, a sve u cilju da se gosti prisjete istorije i svojim mislima malo otputuju u ambijentu koji će podsjećati na lijepa putovanja i minula vremena. “Vagon” će prije svega imati glavnu ulogu u valorizovanju uspomene na veoma značajnu ulogu željeznice u razvoju i preporodu Boke i cijele regije.

Pošto se vlasnici zemlje u Igalu, na kojoj će se vagon još kratko zadržati, nisu slagali da se on revitalizuje na ovaj način, kroz saradnju sa upravništvom Opštine Herceg Novog izabrana je nova lokacija u Zelenici koja je mogla da zadovolji sve potrebe ovakvog projekta. Zelenika je bila početna stanica pruge koja je spajala Herceg Novi sa Gabelom, naseljem na Neretvi nedaleko od Mostara, pa stoga ima i istorijsku dimenziju. Nova lokacija nalazi se uz nekadašnju prugu – katastarska parcela 33 KO Sasovići na ostrvu između Jadranske magistrale i ulice Braće Pedišića. Projekat NVO Sinergija se time nadovezuje na već realizovani projekat sanacije nekadašnjeg željezničkog tunela između Meljina i Zelenike i asfaltiranja pješačko biciklističke staze na trasi nekadašnje pruge kroz tunel i u njegovoj neposrednoj blizini koji je realizovala Opština Herceg Novi i Agencija za izgradnju i razvoj grada Herceg Novog.

I druge lokacije poput trijema ispred objekta stare željezničke stanice Zelenika ili željezničkog mosta u Zelenici ili pak željezničke stanice na Škveru u Herceg Novom bile su razmatrane pri odabiru lokaliteta u toku realizacije ovog projekta. Međutim, zbog pravno imovinskih odnosa i privatnog karaktera ovih lokacija kao i neispunjavanja urbanističko tehničkih uslova nisu mogle biti izabrane za konačnu destinaciju vagona.

Lokacija za postavljanje vagona u Zelenici takođe je prepoznata i Programom za postavljanje privremenih objekata Herceg Novog koji je Opština donijela ove godine i na osnovu kojih su izdati UT uslovi za izradu projekta za postavljanje privremenog objekta i potpisan Ugovor o zakupu zemljišta „Vagon“ doo sa Opštinom Herceg Novi.  U toku je finalizacija idejnog rješenja i cjelokupne projektne dokumentacije koju će izraditi Arhitektonski studio “Modularh” iz Herceg Novog.

Trenutno su u toku radovi na sanaciji spoljašnjeg omotača vagona od lima i njegove čelične konstrukcije. Izrezan je i zamjenjen lim koji je propao tokom godina te je novi lim prefarban temeljnom bojom. Postojeća konstrukcija i zadržana obloga od lima na krovu i gornjem dijelu fasade su obrušene i ofarbane kvalitetnom temeljnom farbom, a uskoro će biti ofarbane i završnim bojama. Radove izvode preduzetnici iz Bijele sa velikim iskustvom u radu sa ovakvim konstrukcijama koje nose iz bivšeg brodogradilišta Bijela.

Paralelno s radovima u Igalu, u Zelenici je u organizaciji Arhitektonoskog studia “Modularh” i angažmanom više podizvođača (“RR-Ivović Company” doo, “Novitović” doo, “Bondini” doo, “Perić gradnja” doo) urađen iskop 30-90 centimetara u kojem su izvedene potrebne instalacije vodovoda i kanalizacije, struje i drenaže kišnice. Iskop je potom tamponiran, dobro nabijen vibro mašinama i nasut kamenom i iznivelisan “šakavcem” koji se koristi za postavljanje pruga.

Uskoro će biti prebačene i šine, a u narednim danima će posebnim konvojem iz Igala u Zeleniku, ispred starog hotela “Plaža” sagrađenog u istom periodu kada je dovedena i pruga, biti dovezen i postavljen i sam vagon.

“Vagon” će pored osvježenja pićem i ukusnim zalogajčićima posjetiocima pružati mogućnost da se informišu o rutama koje žele da obiđu, da kupe knjige i suvenire o željeznici i Boki i dožive kroz enterijer nekadašnji izgled željeznice u Boki. A i da Novljani imaju mjesto koje je lako dostupno, omogućuje predah u šetnji pored mora, zgodnu pauzu tokom radnog dana ili prijatan večernji izlazak jer posjeduje prostran parking. Planiramo da organizujemo izložbe mladih umjetnika, organske hrane, lokalnih proizvoda, prezentacije projekata u domenu očuvanja kulturne baštine.” – rekao je Vuk Čvoro, inicijator ovog projekta.

“Vagon” će otvoriti svoja vrata do proljeća kada će biti i zvanično otvaranje ovog prostora. “Drago nam je da je opština Herceg Novi prepoznala u ovom projektu mogućnost da razvija svoju kulturnu politiku ali i ekonomiju. Biće tu dešavanja koja će privlačiti domaće i strane turiste i koji su takođe i potrošači i koji će doprineti ekonomskom razvoju opštine. Dopada mi se kako je u Herceg Novom napravljen spoj turizma i kulture i s obzirom da se prepoznajemo u tome, zato tu i razvijamo ovaj projekat,“ kaze Miloš Krivokapić, suosnivač “Vagona”.

Projekat je prvenstveno inicirala NVO Sinergija, uduženje za očuvanje baštine, a pod čijim je budnim okom vagon čuvan posljednjih godina i saniran nakon brojnih aktova vandalizma u Igalu.

Kalendar