Zajednička crta Mediterana i submediteranskih krajeva

Hercegnovski planinarski klub „Subra“ učestvovao je u radionicama suhozidne gradnje održanim u Konavlima prethodnog vikenda. U okviru manifestacije „Moba 2018“ – suhozidne radionice u Grudi i Ćilipima, obnavljane se međe terasastih dolaca, odnosno kućerice – stare poljoprivredne ostave, poznate po okrugloj osnovi i gradnji isključivo u kamenu, bez vezivnog materijala.

Postavka o suhozidima Konavala

„Gradnja na suvo, zajednička je crta Mediterana i submediteranskih krajeva, a sve je atraktivnija i kao dio turističke ponude. Objekti građeni na ovaj tradicionalni način najbolje oslikavaju jadransko priobalje i jedan su od njegovih nerazdvojnih simbola. Kućerice, prisutne sa obje strane Jadrana, pod ovim ili onim nazivom i građene u različitim lokalnim varijantama, na Orjenu, osim u toponimu „Kućerice“, nisu prisutne, ali jeste taj način gradnje, upotrebljen za krov bistjerne na Žukovici, u okolini Vrbanja“, saopštavaju iz PK Subra dodajući da je učešće na radionicama dio njihovog programa jer se između svojih osnovnih aktivnosti bave i očuvanjem ovog važnog segmenta agrikulturnog pejzaža Orjena.

Kućerica Ćilipi
„Naše učešće u radionicama, nastavak je saradnje sa veoma aktivnim udruženjem za očuvanje suhozidne gradnje „Dragodid“, odnosno početak saradnje na istom planu sa susjednim Konavlima“, saopšteno je iz PK Subra. Podsjećaju i na prvu aktivnost u gradnji na suvo, 7. i 8. jula, kada na Orjenskom sedlu, zajedno sa Agencijom za zaštitu i razvoj Orjena, organizuju manifestaciju „Naš krš“, sa planinarskim programom vezanim za krš, okruglim stolom „Krš i održivi razvoj destinacije“, ali i sa III Prvenstvom Crne Gore u gradnji suvomeđe.

Radionica Gruda

Kalendar