Zimska škola preduzetništva na Fakultetu za menadžment

Fakultet za menadžment Herceg Novi uz podršku Ministarstva nauke Crne Gore organizuje zimsku školu preduzetništva u periodu od 20. do  31. januara 2020 godine.

‘Naša želja je da u mladim ljudima prepoznamo i probudimo ambiciju i intelektualnu radoznalost, te da ih podstaknemo da stečena znanja uspješno primijene u poslovnoj praksi, te da se na taj način profesionalnu afirmišu i budu inicijatori i nosioci razvoja i pozitivnih promjena u zemlji i u regionu’- kažu u hercegnovskoj visokoobrazovnoj instituciji, napominjući da je, od svog osnivanja do danas, Fakultet za menadžment  uspješno povezivao i usklađivao visokoškolsko obrazovanje iz oblasti menadžmenta sa zahtjevima i potrebama privrede i društva, pri čemu je uvijek težio da ide u korak sa svim važnim dostignućima u oblasti menadžmenta.

Akademski program Zimske škole preduzetništva FMHN 2020 se sastoji iz tri cjeline i to:

 

 1. PreduzetništvoKurs se preduzima iz razloga podizanja ličnih kapaciteta polaznika i njihovog osposobljavanja za kreiranje i upravljanje uspješnim biznisom. Ovakva orijentacija ima više nego čvrsto utemeljenje u rastućem trendu visoke nezaposlenosti mladih visokoobrazovanih kadrova u Crnoj Gori, pa predstavlja, sama po sebi, način zaustavljanja takvog trenda i način obezbjeđivanja samozapošljavanja. Pohađajući ovakav kurs, polaznici će steći neophodna znanja za efikasno i efektivno kreiranje i upravljanje biznisom. Biće u stanju da razumiju na koji način se uspješno kreira i upravlja biznisom. Usvojiće neophodna znanja iz upravljanja ključnim funkcijama preduzeća: organizacionim, finansijskim, marketinškim, kadrovskim koje su uslov opstanka i rasta svakog preduzeća.
 2. Brend i brendiranje – Cilj učenja u okviru zimske škole biznisa jeste uspješnost dodavanja nove, prepoznatljive vrijednosti biznisu. Kreiranje “jakog” brenda mora biti rezultat procesa strategijskog upravljanja brendom, sagledavanja uticaja vertikalno i/ili horizontalno integrisanih uslužnih djelatnosti na brend , sa ciljem izgradnje dugoročne i održive konkurentske prednosti.
 3. Poslovni engleski jezik – Kurs je usmjeren na usavršavanje znanja i kompetencija u oblasti poslovnog engleskog jezika, sa ciljem boljeg osposobljavanja polaznika za razumijevanje stručnih tekstova, kao i komunikaciju sa poslovnim partnerima na engleskom jeziku. Nastava je usmjerena na razvijanje sposobnosti usvajanja terminologije iz oblasti poslovnih komunikacija i menadžmenta, preduzetništva i marketinga, dok se posebna pažnja posvećuje segmentu pisanog poslovnog jezika. Krajnji cilj učenja obuhvata i konkretnu primjenu znanja iz poslovnog engleskog jezika na primjeru određenog preduzeća. Uz to, sa ciljem sticanja višeg nivoa komunikativne kompetencije, nastava je koncipirana tako da krajnji ishod podrazumijeva podizanje na viši nivo kulture komuniciranja razvijenim jezičkim obrascima.

Pored navedene  tri glavne cjeline polaznici škole će biti osposobljeni kroz odgovarajuća predavanja za:   biznis analizu, marketing i poslovne komunikacije.Na osnovu navedenih multidisciplinarnih znanja budući i postojeći preduzetnici će biti u stanju da se upoznaju sa vještinama koje su im neophodne u prvim godinama poslovanja kako bi opstali i unapredili sopstveni biznis.Dokazano je u praksi da najveći broj preduzetnika, gasi svoj biznis u prvim godinama poslovanja upravo zbog nedostatka navedenih znanja.

Za koga je predviđen kurs?

Inicijativa je predviđena za dodiplomce na završnim godinama studija kao i za mlade profesionalce, preduzetnike koji su u fazi pokretanja biznisa ili već imaju biznis. Polaznicima se nude  kursevi izuzetnog kvaliteta, tokom trajanja Zimske škole. Kursevi se održavaju u popodnevnim satima da bi polaznici koji su u radnom odnosu bili u prilici da prisustvuju nastavi i nakon završetka zimske škole polaznici dobijaju Sertifikate.

Preduslov za pohađanje Zimske škole:

 • Studenti koji su završili najmanje prvu godinu studija prije predaje aplikacija.
 • Podnošenje motivacionog pisma i CV-a do 19.01.2020. godine.
 • Studenti će biti obavješteni o rezultatima odabira do 19.01.2020. godine.
 • Pohađanje najmanje 80% predavanja Zimske škole i aktivno učešće u aktivnostima kursa i polaganje završnog ispita, nakon čega se izdaje Sertifikat o uspješnosti.

Fakultet obezbjeđuje

 • Predavanja (svaki kurs traje 8 dana u trajanju od po 3 školska časa/45 min. Uz individualni rad i rad u grupama).
 • Po potrebi, materijali će biti prevedeni na engleski jezik kako bi obezbjedili studentima poboljšanje vokabulara i bolje razumijevanje terminologije.
 • Savremeno opremljene prostorije u kojima se organizuje Zimska škola (3 predavačke sale sa računarskom i video opremom, računarska sala sa 21 računarom, biblioteku/multifunkcionalna sala, internet konekcija u okviru čitavog fakulteta).
 • Prostor za polaznike koji će biti prilagođen radu u grupama ali i individualnim zadacima.

Predavači Zimske škole preduzetništva FMHN 2020 su:

 • Doc. dr Vasilije Kostić
 • Doc. dr Nikša Grgurević
 • Doc. dr Irena Petrušić
 • Doc.dr Bojana Ostojić
 • Dr Luka Uskoković
 • Mr Marko Radojičić
 • Mr Duško Milanović

Prijavu za Zimsku školu Preduzetništva zainteresovani kandidati mogu popuniti online ovdje ili se prijaviti putem telefona 031 332 900 ili e-maila: studentskasluzba@fm-hn.com.

Zimska škola poster

Kalendar