Život je detalj – 57. Hercegnovski zimski salon

Hercegnovski zimski salon koji ove godine doživlajva svoje 57. izdanje sa temom “ Život je detalj ”  biće otvoren u u Galeriji Josip Bepo Benković u četvrtak, 8. februara u 19 sati.

“Nakon dugog promišljanja opredijelio sam se za ovu sintagmu o životu i onim njegovim malim stvarima i trenucima koji ga čine velikim..Time sam želio da na ovoj izložbi upravo tim detaljima kao i našem odnosu prema njima, svojevrsnom poetikom malih stvari, učinimo vidljivim jednu osjetljiviju stranu života, koju zbog dinamike ritma savremenog doba često zapostavljamo.. Zbog toga je Postavka ovogodišnjeg salona posvećena upravo naglašavanju samostalne cjelovitosti i značaja koji detalj kao kreativno doživljena cjelina može i treba da posjeduje u jeziku svake iskreno stvarene umjetnosti..

Ne zaboravimo, da život ovog salona u trajanju od 57 godina možda nekom jeste mali kao detalj na svjetskoj kulturnoj sceni, ali je zato na našoj crnogorskoj pozornici kulture sigurno izuzetno velik i važan ”detalj” i to baš onaj koji često i presudno utiče na cjelinu kojoj pripada”, naveo je u pratećem tekstu, selektor ovogdoišnjeg Salona, dr Nikola Marković

Kalendar