Tokom vikenda, Hercegnovljanin Ivan Ćiro Preočanin je načinio jasan snimak divokoze na siparu podno procjepa Vratlo u masivu Orjena (Kamenska planina), saopšteno je u zajedničkom obraćanju Lovačkog društva „Orjen“, Agencije za razvoj i zaštitu Orjena, Planinskog kluba „Munika“, Alpinističkog kluba “Niskogorci“ i Planinarskog kluba „Subra“.

Kako se navodi naš sugražanin je uspio da napravi snimak dovoljno oštar da se sa sigurnošću može prepoznati primjerak divokoze.

„Ovaj snimak, za sve nas koji se zanimamo Orjenom, donio je veliku radost“, navodi se u saopštenju uz objašnjenje da su divokoze u masivu Orjena dosta često viđane do početka druge polovine 20. vijeka.

„U grebenu Reovačkih greda i Vučjeg zuba (Krivošije) pominje ih geograf Ljubo Mihić. Ovih dana, zahvaljujući planinaru Ćiru Preočaninu, dobili smo dokaz o njihovom povratku u Orjen“. Lovačko društvo „Orjen“, Agencija za razvoj i zaštitu Orjena, Planinski klub „Munika“, Alpinistički klub “Niskogorci“ i Planinarski klub „Subra“ ovom objavom podsjećaju na obavezu čuvanja zaštićenih vrsta divljači i izražavaju nadu u postojanje inteligencije kod svih naoružanih ljudi koji se kreću kroz   prirodu, te da se neće usuditi da našu zajednicu sablazne ubistvom ovakve životinje u masivu Orjena. U suprotnom, obavještavamo javnost da ćemo javno objaviti imena  lica koja naprave to krivično djelo, da ćemo od Uprave policije zahtijevati trajno oduzimanje oružja tom licu i svima koji sa tim licem budu u društvu, da ćemo javnost  obavjestiti o sadržini krivične prijave i izvještavati o kvalitetu postupanja policije, tužilaštva i suda po toj prijavi“, nvaodi se dalje u saopštenju uz poziv građanima da pomognu u zaštiti divokoza u masivu Orjena.