Počinje adaptacija Omladinskog centra u Starom gradu

Opština Herceg Novi će u narednom periodu adaptirati objekat Omladinskog centra u Starom gradu, kako bi ovaj prostor nakon dugog niza godina bio uređen i namijenjen aktivnostima za djecu i mlade. Ove sedmice se krenulo u pripremu i čišćenje, a u ponedjeljak će početi radovi na adaptaciji.

Tokom naredna dva do tri mjeseca biće izvedene značajne intervencije u prizemlju koje bi trebalo da postane Omladinski klub,zamijenjena stolarija na prozorima i ulazna vrata, uređene dvije plesne sale, objekat će biti okrečen i sanirane vodovodne i kanalizacione instalacije.

Ovi radovi predstavljaju prvu etapu adaptacije objekta, čija je ukupna vrijednost oko35 hiljada eura. Sredstva su opredijeljena budžetom Opštine Herceg Novi za 2022. godinu, a aktivnostima koordiniše Sekretarijat za kulturu i obrazovanje.

„Namjera Opštine je da prostor bude namijenjen isključivo programima za djecu i omladinu. Adaptacijom ćemo rješiti dugogodišnje probleme, urediti objekat i prilagoditi zahtjevima i potrebama naših mladih sugrađana“, objašnjava sekretarka za kulturu i obrazovanje, Ana Zambelić-Pištalo.

Nakon adaptacije, ovaj objekt će postati centar za organizaciju programa za djecu i mlade: raznovrsnih radionica, izložbi, kurseva, prezentacija, kao i aktivnosti u okviru projekata u oblasti omladinske politike. Kontrolu u pogledu korišćenja prostora imaće lokalna uprava.

Sekretarijat za kulturu i obrazovanje je predložio da u jednom dijelu objekta na prvom spratu budu osposobljene prostorije za rad dječijeg odjeljenja Gradske biblioteke i čitaonice, te će u narednom periodu biti pokrenute procedure u tom smjeru, dodaje Zambelić-Pištalo.

Ona objašnjava da je Sekretarijat za kulturu i obrazovanje je tokom prethodne dvije godine vodio intenzivnu komunikaciju sa Upravom za mlade Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, u želji da oni finansijski podrže adaptaciju prostora u prizemlju objekta.

„U novembru je Komisija Ministarstva izašla na teren, napravljen je predračun radova, međutim do danas nismo dobili odgovor Uprave za mlade. S tim u vezi, Opština je odlučila da sopstvenim sredstvima finansira ove radove. Nadamo se da će nas Uprava za mlade ipak podržati u narednom periodu, u dijelu koji se odnosi na opremanje prostora i programskih aktivnosti u istom”, kaže Zambelić-Pištalo.

Kroz učešće Opštine Herceg Novi u prekograničnom projekatu „Reload” biće opredijedljena značajna sredstva za omladinsku politiku, što će podrazumijeva i organizaciju aktivnosti u Omladinskom centru. Takođe, Sekretarijat će nastojati da kroz apliciranje za sredstva iz međunarodnih fondova u narednom periodu obezbijedi dodatan budžet za sanaciju potkrovlja i programske aktivnosti u samom prostoru, najavljuje Zambelić-Pištalo.

Kalendar