Ciklus edukativnih pozorišnih predstava za djecu od 23. novembra

Na inicijativu Sekretarijata za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi biće prikazana serija predstava za djecu posvećenih problemima o kojima se malo priča.

Ovaj program realizuje Sekretarijat za kulturu i obrazovanje u saradnji sa Javnom ustanovom kulture „Herceg Fest“, a biće uključene i hercegnovske škole, koje će u istoj nedelji organizovati radionice povodom obilježavanja Svjetskog dana djeteta.

Ciklus će početi predstavom „Dar“ čija je tema autizam,  23. novembra (četvrtak) u 19 sati, u nedelji u kojoj se obilježava Svjetski dan djeteta.

Po završetku slijedi interaktivna tribina u okviru koje će gledaoci će imati priliku da saznaju više o autizmu iz perspektive stručnjaka, roditelja i aktera komada.

„Uslijediće i komadi koji se bave vršnjačkim nasiljem i bolestima zavisnosti. Želimo da na ovaj način sjedinimo dvije važne misije – da na novi način, kroz pozorište, poučimo mlade ljude i uvedemo ih u kulturni život grada, objašnjava Ana Zambelić Pištalo, Sekretar za kulturu u hercegnovskoj Opštini.

Predstavu ,,Dar”realizuje  pozorišne trupe U.R.A.  Tekst za komada napisala je glumica Narodnog pozorišta u Beogradu Milena Đorđević, a scenarista i reditelj je njen suprug i kolega, takođe glumac Narodnog pozorišta, Miloš Đorđević.

Ko­mad je pri­re­đen u sa­rad­nji sa struč­nja­ci­ma iz obla­sti auti­zma i uz kon­sul­ta­ci­ju ro­di­te­lja dje­ce obo­lje­le od ove bo­le­sti, a priča je o dje­ča­ku ko­ji je dru­ga­či­ji, o ma­mi glu­mi­ci ko­ja sni­ma sva­ka­kve se­ri­je da bi pla­ti­la nje­go­ve lje­ka­re, lo­go­pe­de i de­fek­to­lo­ge, o ta­ti pi­scu či­ji se ta­le­nat po­mije­šao s al­ko­ho­lom. Se­stra Ja­na od­lu­ču­je da ode od ku­će jer se „cijeli svijet vr­ti oko Ko­ste”, dok tet­ka ne že­li da ro­di dije­te jer se pla­ši lo­še ge­ne­ti­ke. Tu je i uči­te­lji­ca u ko­ju je dje­čak za­lju­bljen, kao i nje­gov ta­ta.

„Predstava „Dar“ je edukativna i na umjetnički način pokazuje da je bogatstvo u različitosti. Zato smatramo da treba da je vidi što veći broj djece i roditelja. Dramska forma je odličan okvir  kroz koji se šalje poruka da svako ima pravo da bude poseban, ali da smo u tome svi jednaki i imamo ista prava i obaveze“, kazala je Zambelić Pištalo.

U komadu igraju Stojan Đorđević, Milena Đorđević, Milan Kovačević, Boba Latinović, Maja Ranđić i Zorana Bećić.

 

Kalendar

mart, 2024