Dočekati Godoa mogu i žene

Danas  je kreativnom radionicom na teme iz drame Samuela Beketa ‘Čekajuci Godoa’ obilježen početak istraživačkog pozorišnog projekta ‘Chez Godot’  odnosno ‘Kod Godoa’
Autor projekta je Slađana Vujović koja ovom radionicom započinje rad na adaptaciji pomenute drame, ali za žensku glumacku postavu. Namjera autorke je da adaptacija na angažovan način reflektuje savremenu stvarnost kroz prizmu ženskog doživljavanja tema kojima se bavi ‘Godo’. To su tzv. velike teme: smisao i suština života, besmisao, bog, ego, samoostvarenje, uzaludnost.

Kako Slađana Vujović kaže, mnoge drame, to jest svaka kvalitetna drama se na neki način bavi nekima od ovih tema, a nosioci tih tema su gotovo uvijek muškarci.

Autor ‘Godoa’ je otišao korak dalje te je ženskim trupama zabranio da igraju ‘Godoa’ , a ta je zabrana važila i posthumno, pa su je primjenjivali Beketovi zastupnici nakon njegove smrti. Bilo je i izuzetaka – jedna italijanska ženska trupa ih je tužila i dobile su parnicu, pa su zahvaljujući tome igrale u ‘Godou’. Iščitavajuci ‘Godoa’ Vujović je došla do zaključka da je Beket opravdano držao žene podalje od svog teksta. Nije to bio nikakav anti-ženski potez; jednostavno njegov tekst je zaista tipično muška priča.

 

U istraživačkoj fazi ovog projekta uzeće učešća žene sa svih kontinenata, uglavnom elektronskim putem; a njihova razmišljanja informisaće buduću adaptaciju. Projekat je istraživačkog karaktera, ne samo u pogledu sadržaja i značenjskih okvira, već i po pitanju forme, jer će buduća produkcija integrisati elemente ‘verbatim’ i ‘forum’ teatra. Namjera je da projekat bude krunisan produkcijom koja će biti premijerno prikazana u Herceg Novom; buduća produkcija za sada ima deklarativnu podrsku Herceg Festa.

Kalendar