Enformino rješenje za obnovu Španjole prvonagrađeno na UNDP konkursu

Na Internacionalnom konkursu za arhitektonsko-urbanističko rješenje kulturnog nasljeđa u Herceg Novom – odnosno obnovu tvrđave Španjola, u organizaciji UNDP-a, prvu nagradu odnio je kotorski studio Enforma.

Cilj programa je da tvrđava postane međunarodno kreativno središte, kako bi dobila svjetsku vidljivost. Planirano je da prvonagrađeni rad predstavi ministar kulture na samitu u Kini, koji je trebalo da se održi 20. aprila.

Konkursna komisija  se sastojala od dva predstavnika UNDP-a, jednog predstavnika Ministarstva kulture, jednog predstavnika opštine Herceg Novi i jednog međunarodnog stručnjaka koji se bavi arhitekturom/urbanizmom i zaštitom kulturne baštine i rehabilitacije.

Višestruko nagrađivani arhitektonski biro “Enforma doo”  osnovao je arhitekta Nikola Novaković 2006. godine, sa ciljem da okupi tim mladih ambicioznih inženjera i stručnjaka oko iste ideje, savremenog pristupa tretiranja prostora, arhitekture i dizajna, kao i realizacije ovih originalnih rješenja.

Kalendar