Herceg Novi među deset gradova domaćina festivala Transeuropa

Kreativna diskusija/prezentacija pod naslovom ,,WHY WAITIN’?“ („Moramo li ga čekat’?“) biće održana u maloj sali Doma omladine, 21. oktobra od 19 do 21h, u okviru decentralizovanog programa  kojim se otvara festival TransEuropa 2017. Organizatori su nevladine organizacije Urban Nova i Omladinski kulturni centar

TransEuropa je transnacionalni umjetnički, kulturni i politički festival u organizaciji European Alternatives od 2007. U posljednjih deset godina, TransEuropa je privukao hiljade prisutnih i aktivnih učesnika kroz decentralizovanu strukturu događaja visokog profila u više od deset evropskih gradova koji se dešavaju u istom trenutku. Za izdanje 2017. godine, koje nosi naziv: Konvergentni prostori, glavni grad je Madrid, a pored Herceg Novog, programi će se održati i u Mariboru, Mesini, Turku, Gentu, Valensiji, Beogradu, Amsterdamu, Londonu…

Glavni ciljevi festivala TransEuropa su: pružiti inovativan, transnacionalni i otvoreni format kulturne i političke rasprave; podsticanje razmjene, saradnje i međusobne podrške između učesnika i služiti kao mjesto konvergencije za političke, umjetničke i civilne inicijative.

Program u Herceg Novom ima za cilj da predstavi projekte “Moramo li ga čekat’?” i “Za Novi gradski HUB” kao primjere lokalnih inicijativa  “odozdo” koje se temelje na saradnji i umrežavanju a kojim je moguće stvarati samoupravne sisteme presudne u  zadovoljavanju važnih potreba građanstva.

Realizaciju programa projekta “ZA NOVI GRADSKI HUB“je  finansirano od strane Fonda za aktivno građanstvo-FAKT i program “De Facto Active”, koji finansira Evropska Unija, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2014 Instrument za civilno društvo.

Organizacija Europan Alternatives osnovala mrežu tzv. habova u koju čine prostori namenjeni za kulturno- umjetničke i aktivističke programe u Nemačkoj, Holandiji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Italiji,Srbiji i Albaniji.

Tokom prethodnih godinu dana, udružene snage aktera i organizacija nezavisne kulturne scene uspješnom realizacijom različitih programa od “12h Re:Hub”, preko različitih festivala, okruglih stolova i radionica, uvjerile su javnost i donosioce odluka da je u Herceg Novom ovakav prostor preko potreban.

Kalendar