Istorijsko putovanje kroz čarobni svijet gline

Izložba radova slikara i vajara Darka Vučkovića i priča o praktičnoj primeni gline uz interaktivno putovanje kroz istoriju obrade gline održaće se u nedjelju, 25. aprila, od 11 sati u coworking prostoru Kolektiv. Pored prezentacije radova i projekta Terra Incognita autor će uz video projekcije i uživo modelovanje gline, sve polaznike voditi kroz ovu čarobnu priču.

“Keramika je tehnika koja je stara koliko i čovječanstvo.Tokom razvoja civilizacije razvijale su se i tehnike keramike.Tokom vremena, neke od mnogobrojnih tehnika su pale u zaborav i bile zamijenjene nekim drugim. Na ovom mjestu ću pokušati da neke od njih prikažem. Svaka od ovih tehnika može da se neograničeno razvija, mijenja i unapređuje u zavisnosti od ličnih preferencija svakog praktikanta i umjetnika. Terra Incognita je projekt ponovnog oživljavanja i prezentacije drevnih tehnika pravljenja peći, obrade i pečenja keramike. Svaka peć je različita po svojim zakonitostima gradnje i svaka kombinuje i upotrebljava materijale na drugačiji način. Vjerujem da će ovo putovanje mnogima biti zanimljivo i podsticajno za lične napore i poduhvate u tom smjeru”

Darko Vučković rođen je u Podgorici. Diplomirao na Fakultetu Likovnih Umjetnosti na Cetinju 2001. godine u klasi profesora Dragana Karadžića, slikarski smjer. Godine 1999-2000. boravio na L’ecole Superrieure d’Art du Grenoble, Francuska, gdje se počinje baviti kompjuterski generisanom slikom, fotografijom i eksperimentalnim zvukom, a godine 2012. završio specijalističke studije na Fakultetu Likovnih Umetnosti u Beogradu u klasi profesora Zorana Vukovića, slikarski smjer. Član ULUCG-a od 2002. godine.

https://www.youtube.com/watch?v=JHVvneo8rTE

 

Kalendar

jul, 2024