Kad se kulturna baština valorizuje

Kuća Miroslava Štumbergera i tvrđave – Kanli kula, Citadela Mezaluna, Forte Mare i Španjola, navedene su u publikaciji ,,Potencijali kulturne baštine Crne Gore“ kao kulturna dobra koja mogu biti ekonomski valorizovana u turističke i ostale svrhe. Publikacija koju je izdalo Ministarstvo kulture obuhvata ukupno 27 kulturnih dobara i tri  potencijalna, koja na područuju Crne Gore imaju predispozicije za valorizaciju.

,,Uvjereni smo da na ovaj način otvaramo novi prostor za povezivanje kulture sa drugim resorima, ali i za razvijanje novog pristupa u stvaranju uslova za održivo korišćenje kulutrne baštine“, navodi se u uvodnom tekstu publikacije. U istom tekstu dalje se navodi da zaštita i očuvanje kulturnih dobara ne predstavljaju cilj sam po sebi, pa se stoga nameće potreba za uspostavljanjem upotrebne vrijednosti,

,,U skladu sa navedenim predstavljeni potencijali crnogorske kulturne baštine se u najvećem broju nalaze na atraktivnim lokacijama za dalja ulaganja. Iako nisu izdvojeni prema kriterijumu kategorije, predstavljaju optimalan okvir za dalji razvoj i ulaganje, kroz investicije koje bi omogućile njihovo održivo korišćenje, Najbolji primjer potencijala crnogorske kulutrne baštine vidljiv je u njihovom visokom pozicioniranju u današnjoj turističkoj ponudi, koju karakteriše sve izrazitije odstupanje od tradicionalnog jednoličnog modela zatvorenih hotelskih kompleksa“, navodi se u publikaciji.

Ono što je jasno uvidom u podatke koji su iznešeni u predstavljanju ovih objekata u publikaciji, jeste da su svi u državnom vlasništvu….

Kada se u istoj rečenici pominje valorizacija kulutrne baštine, to jest tvrđava; atraktivne lokacije; turizam i državno vlasništvo, odmah se nekako nameće asocijaca na tvrđavu Mamula, koju je kompanija Orascom Development Holding, Ugovorom o dugoročnom zakupu dobila na 49 godina i to da je adaptira u hotelski rizort, po konzervatorskim uslovima, sa 23 hotelske sobe i jednom muzejskom.

Orascom Development je za period zakupa od 49 godina, ponudio 1,5 eura po metru kvadratnom za zakup zemljišta i 0,9 eura za zakup akvatorijuma.

,,Investicija od 15 miliona eura će obezbijediti jedan novi posebni hotel sa pet zvjezdica i 23 sobe, a imaćemo i jednu posebnu spomen sobu, koja će dodatno promovisati istoriju ostrva i tvrđave“, rečeno je prilikom potpisivanja ugovora o zakupu Mamule.

Stoga se nameće pitanje da li će i navedeni objekti u publikaciji ,,Potencijali kulturne baštine Crne Gore” doživjeti istu vrstu valorizacije. Da li nas to Ministarstvo priprema da očekujemo da će svaki od navedenih objekata biti adekvatno valorizovan sa čak jednom muzejskom sobom, a da ostalo da postane ekskluzivni hotelski rizort – jer ipak investitor mora od nečega da živi?

Kalendar

jul, 2024