Konkurs galerije Josip Bepo Benković za izlagačku sezonu 2018.

Galerija “Josip Bepo Benković” raspisala je konkurs za izložbe i druge umjetničke projekte za izlagačku sezonu 2018. Pravo učešća imaju domaći i strani autori, kao i grupe autora.

Prijavu za konkurs sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti do 1. novembra, na adresu JU “Gradski muzej Mirko Komnenović i Umjetnička galerija Josip-Bepo Benković“, Marka Vojnovića 4, 85340 Herceg Novi, ili na e-mail  galerijahn@gmail.com  sa naznakom „za konkurs“.

Za prijavu na konkurs potrebno je dostaviti kratku biografiju sa bibliografijom, kontakt telefon i email, kao i koncept umjetničkog projekta, reprodukcije nekoliko radova po sopstvenom izboru sa naznačenim dimenzijama, tahnikom i godinom nastajanja. Materijal može biti na fotografijama ili na CD-u, u JPG formatu.

Dostavljene prijave razmatraće umjetnički savjet galerije, a rezultati će biti poznati do 20. novembra, o čemu će autori biti obaviješteni do 1. decembra 2017. godine.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Kalendar