Konkurs Galerije Josip Bepo Benković za narednu izlagačku sezonu

Galerija Josip-Bepo Benković Herceg-Novi raspisala je konkurs za izložbe i druge umjetničke projekte za narednu izlagačku sezonu.

Pravo učešća na konkursu imaju domaći i strani autori ili grupe autora. Prijavu za konkurs sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti do 15. oktobra 2016. godine na adresu:
JU Gradski muzej „Mirko Komnenović“ i Umjetnička galerija „Josip-Bepo Benković“, Marka Vojnovića 4, 85340 Herceg Novi, ili na e-mail adresu: galerijahn@gmail.com (sa naznakom „za konkurs“)

Dokumentacija tražena uz konkursnu prijavu je:
kratka biografija sa bibliografijom, koncept umjetničkog projekta, reprodukcije nekoliko radova po sopstvenom izboru sa naznačenim dimenzijama, tehnikom i godinom nastajanja (materijal može biti na fotografijama ili na CD-u, u .JPG formatu), kontakt telefon/e-mail adresa.

Dostavljene prijave razmatraće umjetnički savjet  Galerije, a  rezultati će biti poznati do 15. novembra 2016. godine.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Kalendar

jul, 2024