Oživljavanje starih zanata kao dio čuvanja kulturnog identiteta

NVO Mare Mare iz Herceg Novog od jula ove do marta naredne godine realizuje projekat “Stari zanati čuvari kulturne baštine”. Cilj projekta je povećana  informisanost javnosti o potrebi efikasnije i inovativnije podrške u očuvanju tradicionalnih zanata  i promovisanje ručno rađenih suvenira. Projektom će biti obuhvaćeno 10 žena koje će u narednih  šest mjeseci kontinuirano kroz radionice usavršavati i primjenjivati vještine šivenja, heklanja i veza u izradi upotrebnih predmeta i suvenira.

“Upravo su brojne žene, svojim djelovanjem kroz istoriju, uticale na stvaranje baštine i kulturnog kapitala kojim danas raspolažemo i kojim se ponosimo i zato smo odlučili da žene budu naša ciljna grupa. One će, nadam se, prenijeti iskustva i utiske sa ovih radionica i tako poticajno djelovati na lokalnu zajednicu, prije svega na institucije i organizacije u oblasti kulture i turizma,  u oživljavanju i široj primjeni proizvoda tradicionalnih zanata”, navodi koordinatorka projekta Dubravka Raičević.

Raičević poziva sve zainteresovane žene (fb stranica NVO Mare Mare) koje žele da budu dio projekta, da znanje u heklanju, vezenju i šivenju usavrše i iskoriste za kreativno izražavanje, i tako daju doprinos očuvanju starih zanata i stvaranju originalnog hercegnovskog, bokeljskog i crnogorskog suvenira. Planirano je da se održe  32 radionice ručnog rada i 16 radionica suvenira.   Aktivnosti projekta će se odvijati u prostoru  NVO Mare Mare koji je opremljen i prilagođen za izvođenje radionica ručnog rada . U cilju unapređenja kvaliteta rada redovno će se sa učesnicama radionica razgovarati o svrsishodnosti ovakvih akcija i primjeni novih rješenja koja će doprinjeti originalnim i atraktivnijim radovima.

Projekat “Stari zanati čuvari kulturne baštine” implementira se u sklopu „Regionalnog programa lokalne demokratije na  Zapadnom Balkanu (ReLOaD)2, koji finansira Evropska unija, a koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)”. U Crnoj Gori ReLOaD 2 realizuje se u partnerstvu sa 15 lokalnih samouprava, podijeljenih u pet klastera među kojima je “Coastal Mates” koji čine opštine Herceg Novi, Kotor, Tivat i Budva.

Kontakt osoba Dubravka Raičević  maremare541@gmail.com

Kalendar

jul, 2024