Priznanje Univerziteta Crne Gore za Vuka Vukovića

Hercegnovljanin dr Vuk Vuković, vanredni profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, dobitnik je priznanja Univerziteta Crne Gore za ostvarene rezultate i doprinose razvoju naučnoistraživačkog, umjetničkog i stručnog rada u toku ove godine.

Vukoviću, kao i njegovim kolegama sa Univerziteta Crne Gore, priznanja su uručena danas na svečanoj sjednici Senata.

‘Ovo priznanje je smjernica u kom pravcu bi trebalo da se kreću dalja istraživanja i ono što je novo u oblasti umjetnosti koja je skrenuta na marginu kada je riječ o naučnoistraživačkom i umjetničkom radu. Ovakva linija podrške koja se daje profesorima čini da akademska zajednica bude bolja’ –  rekao je Vuković tom prilikom.

 

 

 

Kalendar

april, 2024